Učite od nas

Bolje i više sa Tamarom kurs o ličnom i poslovnom brendingu za žene širom sveta koje govore bosanski, hrvatski, crnogorski, i srpski jezik (BCMS) nudi sveobuhvatni sistem pozicioniranja vašeg ličnog brenda u fizičkom i digitalnom svetu kako bi vas usmerio na novu i značajniju karijernu i/ili preduzetničku putanju.

learn-from-us
Osmišljen je za žene širom sveta koje govore bosanski, hrvatski, crnogorski, i srpski jezik (BCMS) i koje imaju viziju šta bi želele da postignu u biznisu, šta bi želele da ostvare u karijeri, ili kako bi želele da unaprede hobi ili neki od talenata, ali do sada nisu uspele da taj novi cilj povežu sa onim ko one zaista jesu i da svoje misli pretoče u prave reči.
banner-from-us
Bolje i više sa Tamarom kurs se održava:
 • u grupama od maksimalno 12 učesnika po kursu,
 • petkom uveče tokom šest nedelja,
 • u obliku šest nedeljnih onlajn sesija (Zoom), svaka u trajanju od najmanje tri sata,
 • u cilju definisanja i izrade strategije ličnog brenda po meri svake učesnice kroz kombinaciju teorije i prakse iz stvarnog života,
 • uz mnoštvo saveta o verbalnim, glasovnim i vizuelnim elementima koji podržavaju uspešno plasiranje vaše poruke, priče ili strategije u fizičkom i digitalnom svetu,
 • uz pružanje individualnih saveta o oblastima koje treba praktikovati i poboljšati,
 • i uz izradu strategije vašeg ličnog brenda sa specifičnim ciljevima koji će vam pomoći da pratite budući napredak.
Naše T Queens su
 • žene koje govore bosanski, hrvatski, crnogorski, i srpski (BCMS) jezik,
 • svih starosnih doba,
 • iz bilo kog kraja sveta,
 • koje traže vrednost za svoje vreme i novac,
 • kojima trebaju praktična i efikasna rešenja,
 • koje imaju cilj,
 • i koje znaju da je sada njihovo vreme.

GRUPA 1

Od znanja do stručnosti

 • studentkinje
 • diplomirane studentkinje
 • žene na početku karijere
 • žene koje započinju svoj biznis

GRUPA 2

Od stručnosti do uticaja

 • žene koje žele da promene ili unaprede svoju karijeru
 • žene na sredini karijere koje žele da povećaju svoj uticaj formalizovanjem svoje autentične poruke, priče ili strategije
 • vlasnice ili menadžerke malih i srednjih preduzeća koje žele da unaprede rad ponovnim osvrtom na svoje početke i preoblikovanjem/ažuriranjem svoje poruke, priče ili strategije
 • karijerno ostvarene žene koje žele da uđu u nove oblasti ili ostvare sledeći nivo rasta

GRUPA 3

Od uticaja do značaja

 • uspešne žene koje žele da povežu različita poglavlja svog života/karijere i predstave svoju autentičnu poruku/priču/strategiju i tako pomognu novim generacijama
 • žene u penziji koje, pošto su otkrile da imaju „sve vreme na svetu“, žele da pretoče svoje ogromno lično i profesionalno iskustvo, znanje i veštine u isplativ projekat ili hobi .

T Communications
Bolje i više sa Tamarom
Kurs o ličnom i poslovnom brendiranju

SRB